Nieuwe definitie

Voormalig huisarts Machteld Huber introduceerde in 2011 de nieuwe definitie van gezondheid.

“Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven”

Daarmee ontstond het begrip ‘positieve gezondheid’. Gezondheid is dus veel meer dan de afwezigheid van ziekte. Want, wie blijft bij het ouder worden geheel vrij van ziekte of tegenslag? Veel belangrijker is de vraag hoe je met een chronische aandoening of tegenslag kan omgaan. En hoe jij je gezondheid ervaart.

"EIGEN KRACHT GEEFT JE MACHT"

cornelia-klat

Samen werken we aan positieve gezondheid.

– Cornelia Klat

Spinnenweb-diagram

Om dat inzichtelijk te maken ontwikkelde Machteld Huber het spinnenwebdiagram dat uit zes onderdelen bestaat; lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Het diagram kan worden gebruikt tijdens mijn begeleiding.

Pijlers voor positieve gezondheid:

Deel dit:

"EIGEN KRACHT GEEFT JE MACHT"

cornelia-klat

Samen werken we aan positieve gezondheid.

– Cornelia Klat

Menu